BIOMED-LUBLIN WSiS S.A.

  • Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size
1 2 3 4 5 6 7
O Firmie

O Firmie

 

Początki istnienia firmy „BIOMED-LUBLIN” WSiS S.A. sięgają 1944 roku. Skomplikowana sytuacja epidemiologiczna Polski, związana z dobiegającą końca II Wojną Światową, wymogła szybkie podjęcie działań, w celu zapobieżenia rozprzestrzenianiu się chorób zakaźnych.

4 grudnia 1944 – działalność rozpoczyna Laboratorium Produkcji Szczepionki przeciwko Durowi Plamistemu (późniejszy Zakład Produkcji Szczepionki przeciwko Durowi Osutkowemu im. Rudolfa Weigla przy Państwowym Zakładzie Higieny w Lublinie);

1944 – przy Filii Państwowego Zakładu Higieny w Lublinie powstaje drugi zakład produkcyjny - Zakład Produkcji Surowic i Szczepionek (produkcja szczepionek przeciw: wściekliźnie, czerwonce, durowi brzusznemu, szczepionki nieswoistej bodźcowej wg Delbeta, surowicy przeciwbłoniczej i przeciwtężcowej);

1951 – wyodrębnienie się ze struktur Państwowego Zakładu Higieny obu zakładów (zaczynają funkcjonować jako Lubelska Wytwórnia Surowic i Szczepionek);

lata 50. XX w. – dynamiczny rozwój wytwórni - znaczny wzrost zatrudnienia, rozbudowa działów produkcyjnych, rozszerzenie asortymentu;

1959 – Wytwórnia rozpoczyna organizowanie produkcji szczepionki Polio przeciwko chorobie Heinego-Medina oraz wytwarzanie preparatu bakteryjnego pod nazwą Lakcid;

1960 - Lubelska Wytwórnia Surowic i Szczepionek zostaje przemianowana na Wytwórnię Surowic i Szczepionek w Lublinie;

lata 60. XX w. – Wytwórnia prowadzi prace naukowo-badawcze dotyczące m.in. uzyskania poliwalentnej szczepionki przeciw wirusom grypy „Picorna”;

1976 – reorganizacja Wytwórni. Powstają 4 duże wydziały produkcyjne:

  1. Wydział Szczepionek, Chemii i Produkcji Pomocniczej,
  2. Wydział Wirusologii,
  3. Wydział Surowic i Zwierząt Laboratoryjnych,
  4. Wydział Frakcji Białkowych i Organopreparatów.

Lata 70 i 80 XX w. – ciągłe unowocześnianie procesów produkcyjnych, wprowadzanie nowych technologii, rozszerzanie asortymentu, modernizacja urządzeń,

1994 – 50 rocznica powstania Wytwórni Surowic i Szczepionek w Lublinie- firma może poszczycić się tym, że jest producentem m.in. takich preparatów jak: Szczepionka Przeciwgruźlicza BCG, Lakcid, Biogonadyl, Trombina, Gastrotrombina, Histaglobina.

30 grudnia 1999 – zawiązanie Spółki pod nazwą „Biomed” Wytwórnia Surowic i Szczepionek Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Lublinie.

31 października 2001 – Spółka zawarła ze Skarbem Państwa umowę o oddanie do odpłatnego korzystania mienia zlikwidowanego przedsiębiorstwa państwowego pod nazwą BIOMED Wytwórnia Surowic i Szczepionek.

22 grudnia 2008 – Spółka stała się właścicielem dzierżawionego majątku.

15 czerwca 2009 - zakup od syndyka składników majątku po upadłym podmiocie gospodarczym Laboratorium Frakcjonowania Osocza w Mielcu - pierwszy krok w kierunku rozpoczęcia procesu frakcjonowania osocza.

13 grudnia 2010 - zarejestrowanie przez Sąd Rejonowy w Lublinie zmiany formy prawnej a w Spółkę Akcyjną, działającą pod firmą „BIOMED-LUBLIN” Wytwórnia Surowic i Szczepionek S.A.

Maj 2011 - przeprowadzenie oferty prywatnej akcji serii D, celem pozyskania środków na dalszy na rozwój Spółki. Łączne wpływy brutto z emisji wyniosły ok. 35,48 mln zł.

31 sierpnia 2011 - podpisanie przez Spółkę umów z 13 Regionalnymi Centrami Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa na zakup świeżo mrożonego osocza (FFP) pobranego od dawców w 2009 i 2010 roku. Łącznie Spółka nabyła blisko 110 tyś. litrów osocza za łączną cenę ok. 27 mln zł. Na dzień 31.12.2014 r. uwzględniając nakłady,wartość posiadanych zapasów i półproduktów z osocza wyniosła 34 mln zł.

2012 - dokonanie przez Urząd Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych rejestracji dwóch produktów osoczopochodnych – albuminy oraz ludzkiego VIII czynnika krzepnięcia krwi.

Listopad 2013 - zawarcie z Polską Agencją Rozwoju Przedsiębiorczości dwóch umów o dofinansowanie technologii do produkcji immunoglobuliny dożylnej nowej generacji oraz innowacyjnego czynnika von Willebrandta (65,8 mln zł).

Grudzień 2013 - przeprowadzenie w ramach oferty prywatnej emisji akcji serii E o wartości ok. 11,4 mln zł.

Czerwiec 2014 - zawarcie z Polską Agencją Rozwoju Przedsiębiorczości umowy o dofinansowanie technologii  do produkcji albuminy dożylnej nowej generacji (30,2 mln zł).

11 lipca 2014 - dokonanie przez Urząd Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych rejestracji trzeciego z pięciu produktów osoczopochodnych  – immunoglobuliny ludzkiej normalnej do podania dożylnego.

1 sierpnia 2014 - rozpoczęcie usługowego frakcjonowania osocza w zakładach LFB BIOMEDICAMENTS we Francji.

18 listopada 2014 - podpisanie z LFB umowy transferu licencji i technologii, na podstawie której Spółka będzie mogła wytwarzać i dystrybuować własne produkty osoczopochodne, które będą wytwarzane w zakładzie w Mielcu.

26 stycznia 2015 - dopuszczenie akcji Spółki do obrotu na Głównym Rynku GPW.

Luty/Marzec 2015 - dostarczenie do magazynów Spółki pierwszych partii produktów osoczopochodych wyprodukowanych przez LFB – immunoglobuliny i albuminy.

1 kwietnia 2015 - dopuszczenie immunoglobuliny do obrotu przez Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego – Państwowy Zakład Higieny

24 kwietnia 2015 - dopuszczenie albuminy do obrotu przez Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego – Państwowy Zakład Higieny

1 maja 2015 - objęcie 100% refundacją  Ministerstwa Zdrowia produktu Nanogy 5% (immunoglobulina) we wszystkich programach lekowych z zastosowaniem terapii immunoglobulinami
Refundacja produktu Nanogy 5% w trzech programach lekowych:
B.62. Leczenie Pierwotnych Niedoborów Odporności u dzieci
B.62. Leczenie Pierwotnych Niedoborów Odporności (PNO) u pacjentów dorosłych.
B.67. Leczenie przetoczeniami immunoglobulin w chorobach neurologicznych

Grudzień 2015 - wartość wygranych przetargów publicznych na dostawy do polskich szpitali produktów osoczopochodnych – immunoglobuliny NANOGY 5% oraz albuminy Fortalbia 20% wytwarzanych w zakładach LFB BIOMEDICAMENTS we Francji przekroczyła kwotę 20 mln złotych netto.

 

Pracownicy są dobrze wykwalifikowanymi specjalistami, o wieloletnim doświadczeniu w branży farmaceutycznej. Firma jest jednak otwarta na zatrudnianie do pracy osób młodych – każdego roku rekrutację przechodzą pomyślnie nowi kandydaci.

W produkcji wykorzystywane są głównie własne technologie. W ciągu ponad 60 lat istnienia Wytwórni wyspecjalizowano się w produkcji wielu pożądanych produktów leczniczych, cenionych od lat zarówno przez lekarzy, jak i pacjentów.

Misją firmy jest produkcja leków najwyższej jakości według zasady:
           „Dla nas najważniejsze jest Twoje zdrowie”.


„BIOMED-LUBLIN” Wytwórnia Surowic i Szczepionek S.A. z siedzibą

20 - 029 Lublin, ul. Uniwersytecka 10

wpisana do Rejestru Przedsiębiorców w Sądzie Rejonowym Lublin-Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku,

VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego

Numer KRS 0000373032

NIP: 712-25-91-951

Kapitał zakładowy 4 426 041 PL, całkowicie opłacony