BIOMED-LUBLIN WSiS S.A.

  • Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size
1 2 3 4 5 6 7
Informacje finansowe

Informacje finansowe

Okresowe raporty finansowe:

 

Półroczne sprawozdanie Zarządu z działalności "BIOMED-LUBLIN" Wytwórnia
Surowic i Szczepionek S.A. za okres 01.01.2017 - 30.06.2017

Raport okresowy "BIOMED-LUBLIN" Wytwórnia Surowic i Szczepionek S.A.
za okres 01.01.2017 - 30.06.2017


Oświadczenie Zarządu "BIOMED-LUBLIN" Wytwórnia Surowic i Sczepionek S.A.
o zgodności skróconego sprawozdania finansowego spółki
za I półrocze 2017 z obowiązującymi zasadami rachunkowości

Oświadczenie Zarządu "BIOMED-LUBLIN" Wytwórnia Surowic i Sczepionek S.A.
w sprawie wyboru podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych

Raport Niezależnego Biegłego Rewidenta z Przeglądu Śródrocznego
Sprawozdania Finansowego "BIOMED-LUBLIN" Wytwórnia Surowic i Szczepionek S.A.


Raport okresowy "BIOMED-LUBLIN" Wytwórnia Surowic i Szczepionek S.A.
za I kwartał 2017r.
(od 01.01.2017 do 31.03.2017)

Roczne sprawozdanie finansowe za 2016 rok
"BIOMED-LUBLIN" Wytwórnia Surowic i Szczepionek S.A.


Sprawozdanie z działalności Spółki za 2016 rok
"BIOMED-LUBLIN" Wytwórnia Surowic i Szczepionek S.A.

Opinia i raport Biegłego Rewidenta z badania sprawozdania finansowego za 2016 rok
"BIOMED-LUBLIN" Wytwórnia Surowic i Szczepionek S.A.


List do Akcjonariuszy
"BIOMED-LUBLIN" Wytwórnia Surowic i Szczepionek S.A.


Oświadczenie Zarządu w sprawie podmiotu uprawnionego
do badania sprawozdania finansowego za 2016 rok
"BIOMED-LUBLIN" Wytwórnia Surowic i Szczepionek S.A.


Informacja nt stosowania ładu korporacyjnego w 2016 roku
"BIOMED-LUBLIN" Wytwórnia Surowic i Szczepionek S.A.


Oświadczenie Zarządu w sprawie rzetelności
sprawozdania finansowego za 2016 rok
"BIOMED-LUBLIN" Wytwórnia Surowic i Szczepionek S.A.


Raport okresowy "BIOMED-LUBLIN" Wytwórnia Surowic i Szczepionek S.A.
za III kwartał 2016r.
(od 01.07.2016 do 30.09.2016)

Półroczne sprawozdanie Zarządu z działalności "BIOMED-LUBLIN" Wytwórnia
Surowic i Szczepionek S.A. w restrukturyzacji za okres 01.01.2016 - 30.06.2016

Raport okresowy "BIOMED-LUBLIN" Wytwórnia Surowic i Szczepionek S.A.
w restrukturyzacji za okres 01.01.2016 - 30.06.2016


Oświadczenie Zarządu "BIOMED-LUBLIN" Wytwórnia Surowic i Sczepionek S.A.
w restrukturyzacji o zgodności skróconego sprawozdania finansowego spółki
za I półrocze 2016 z obowiązującymi zasadami rachunkowości

Oświadczenie Zarządu "BIOMED-LUBLIN" Wytwórnia Surowic i Sczepionek S.A.
w restrukturyzacji w sprawie wyboru podmiotu uprawnionego do badania
sprawozdań finansowych

Raport Niezależnego Biegłego Rewidenta z Przeglądu Śródrocznego
Sprawozdania Finansowego "BIOMED-LUBLIN" Wytwórnia Surowic i Szczepionek S.A.

Raport okresowy "BIOMED-LUBLIN" Wytwórnia Surowic i Szczepionek S.A.
za I kwartał 2016r.
(od 01.01.2016 do 31.03.2016)


Roczne sprawozdanie finansowe za rok 2015 
"BIOMED-LUBLIN" Wytwórnia Surowic i Szczepionek S.A. w restrukturyzacji

Sprawozdanie Zarządu z działalności w 2015 roku
"BIOMED-LUBLIN" Wytwórnia Surowic i Szczepionek S.A. w restrukturyzacji

Opinia i raport Biegłego Rewidenta z badania sprawozdania za 2015 rok
"BIOMED-LUBLIN" Wytwórnia Surowic i Szczepionek S.A.


Pismo Prezesa Zarządu
"BIOMED-LUBLIN" Wytwórnia Surowic i Szczepionek S.A. w restrukturyzacji


Informacja nt stosowania ładu korporacyjnego w 2015 roku
"BIOMED-LUBLIN" Wytwórnia Surowic i Szczepionek S.A. w restrukturyzacji


Oświadczenie Zarządu w sprawie podmiotu uprawnionego
do badania sprawozdań finansowych 2015 roku
"BIOMED-LUBLIN" Wytwórnia Surowic i Szczepionek S.A. w restrukturyzacji


Oświadczenie Zarzadu w sprawie zgodności sprawozdania
z obowiązującymi zasadami rachunkowosci w 2015 roku
"BIOMED-LUBLIN" Wytwórnia Surowic i Szczepionek S.A. w restrukturyzacji


Raport okresowy "BIOMED-LUBLIN" Wytwórnia Surowic i Szczepionek S.A.
za III kwartał 2015r.
(od 01.07.2015 do 30.09.2015)


Półroczne sprawozdanie Zarządu z działalności "BIOMED-LUBLIN"
W
ytwórnia Surowic i Szczepionek S.A. za okres 01.01.2015 - 30.06.2015


Półroczne skrócone sprawozdanie Zarządu z działalności "BIOMED-LUBLIN"
Wytwórnia Surowic i Szczepionek S.A. za okres 01.01.2015 - 30.06.2015

Oświadczenie Zarządu "BIOMED-LUBLIN" Wytwórnia Surowic i Sczepionek S.A.
o zgodności skróconego sprawozdania finansowego spółki za I półrocze 2015
z obowiązującymi zasadami rachunkowości


Oświadczenie Zarządu "BIOMED-LUBLIN" Wytwórnia Surowic i Szczepionek S.A.
w sprawie wyboru podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych


Raport Niezależnego Biegłego Rewidenta z Przeglądu Śródrocznego
Sprawozdania Finansowego "BIOMED-LUBLIN" Wytwórnia Surowic i Szczepionek S.A.

Raport okresowy "BIOMED-LUBLIN" Wytwórnia Surowic i Szczepionek S.A.
za I kwartał 2015r.
(od 01.01.2015 do 31.03.2015)


Roczne sprawozdanie finansowe za rok 2014 
"BIOMED-LUBLIN" Wytwórnia Surowic i Szczepionek S.A.

Sprawozdanie Zarządu z działalności w 2014 roku
"BIOMED-LUBLIN" Wytwórnia Surowic i Szczepionek S.A.


Opinia i raport Biegłego Rewidenta z badania sprawozdania za 2014 rok
"BIOMED-LUBLIN" Wytwórnia Surowic i Szczepionek S.A.


Pismo Prezesa Zarządu
"BIOMED-LUBLIN" Wytwórnia Surowic i Szczepionek S.A.


Informacja nt stosowania ładu korporacyjnego w 2014 roku
"BIOMED-LUBLIN" Wytwórnia Surowic i Szczepionek S.A.


Oświadczenie Zarządu w sprawie podmiotu uprawnionego
do badania sprawozdań finansowych 2014 roku
"BIOMED-LUBLIN" Wytwórnia Surowic i Szczepionek S.A.


Oświadczenie Zarzadu w sprawie rzetelności sporządzania
sprawozdań finansowych w 2014 roku
"BIOMED-LUBLIN" Wytwórnia Surowic i Szczepionek S.A.Raport okresowy "BIOMED-LUBLIN" Wytwórnia Surowic i Szczepionek S.A.
za IV kwartał 2014r.
(od 01.10.2014 do 31.12.2014)


Raport okresowy "BIOMED-LUBLIN" Wytwórnia Surowic i Szczepionek S.A.
za III kwartał 2014r.
(od 01.07.2014 do 30.09.2014)

Raport okresowy "BIOMED-LUBLIN" Wytwórnia Surowic i Szczepionek S.A.
za II kwartał 2014r.
(od 01.04.2014 do 30.06.2014)


Raport okresowy "BIOMED-LUBLIN" Wytwórnia Surowic i Szczepionek S.A.
za I kwartał 2014r.
(od 01.01.2014 do 31.03.2014)

Raport okresowy "BIOMED-LUBLIN" Wytwórnia Surowic i Szczepionek S.A.
za 2013r.
(od 01.01.2013 do 31.12.2013)


Roczne sprawozdanie finansowe za rok 2013 
"BIOMED-LUBLIN" Wytwórnia Surowic i Szczepionek S.A.

Sprawozdanie Zarządu z działalności w 2013 roku
"BIOMED-LUBLIN" Wytwórnia Surowic i Szczepionek S.A.


Opinia i raport Biegłego Rewidenta z badania sprawozdania za 2013 rok
"BIOMED-LUBLIN" Wytwórnia Surowic i Szczepionek S.A.


Informacja nt stosowania ładu korporacyjnego w 2013 roku
"BIOMED-LUBLIN" Wytwórnia Surowic i Szczepionek S.A.


Raport okresowy "BIOMED-LUBLIN" Wytwórnia Surowic i Szczepionek S.A.
za IV  kwartał 2013r.
(od 01.10.2013 do 31.12.2013)


Raport okresowy "BIOMED-LUBLIN" Wytwórnia Surowic i Szczepionek S.A.
za III  kwartał 2013r.
(od 01.07.2013 do 30.09.2013)


Raport okresowy "BIOMED-LUBLIN" Wytwórnia Surowic i Szczepionek S.A.
za II kwartał 2013r.
(od 01.04.2013 do 30.06.2013)


Raport okresowy "BIOMED-LUBLIN" Wytwórnia Surowic i Szczepionek S.A.
za I kwartał 2013r.
(od 01.01.2013 do 31.03.2013)


Raport okresowy "BIOMED-LUBLIN" Wytwórnia Surowic i Szczepionek S.A.
za 2012r.
(od 01.01.2012 do 31.12.2012)


Roczne sprawozdanie finansowe za rok 2012 
"BIOMED-LUBLIN" Wytwórnia Surowic i Szczepionek S.A.

Sprawozdanie Zarządu z działalności w 2012 roku
"BIOMED-LUBLIN" Wytwórnia Surowic i Szczepionek S.A.


Opinia i raport Biegłego Rewidenta z badania sprawozdania za 2012 rok
"BIOMED-LUBLIN" Wytwórnia Surowic i Szczepionek S.A.


Informacja nt stosowania ładu korporacyjnego w 2012 roku
"BIOMED-LUBLIN" Wytwórnia Surowic i Szczepionek S.A.


Raport okresowy "BIOMED-LUBLIN" Wytwórnia Surowic i Szczepionek S.A.
za IV kwartał 2012r.
(od 01.10.2012 do 31.12.2012)


Raport okresowy "BIOMED-LUBLIN" Wytwórnia Surowic i Szczepionek S.A.
za III kwartał 2012r.
(od 01.07.2012 do 30.09.2012)

Raport okresowy "BIOMED-LUBLIN" Wytwórnia Surowic i Szczepionek S.A.
za II kwartał 2012r.
(od 01.04.2012 do 30.06.2012)


Raport okresowy "BIOMED-LUBLIN" Wytwórnia Surowic i Szczepionek S.A.
za I kwartał 2012r.
(od 01.01.2012 do 31.03.2012)


Raport okresowy "BIOMED-LUBLIN" Wytwórnia Surowic i Szczepionek S.A.
za 2011r.
(od 01.01.2011 do 31.12.2011)


Roczne sprawozdanie finansowe za rok 2011 
"BIOMED-LUBLIN" Wytwórnia Surowic i Szczepionek S.A.

Sprawozdanie Zarządu z działalności w 2011 roku
"BIOMED-LUBLIN" Wytwórnia Surowic i Szczepionek S.A.


Opinia i raport Biegłego Rewidenta z badania sprawozdania za 2011 rok
"BIOMED-LUBLIN" Wytwórnia Surowic i Szczepionek S.A.


Informacja nt stosowania ładu korporacyjnego w 2011 roku
"BIOMED-LUBLIN" Wytwórnia Surowic i Szczepionek S.A.

Raport okresowy "BIOMED-LUBLIN" Wytwórnia Surowic i Szczepionek S.A.
za IV kwartał 2011r.
(od 01.10.2011 do 31.12.2011)


Raport okresowy "BIOMED-LUBLIN" Wytwórnia Surowic i Szczepionek S.A.
za III kwartał 2011r. (od 01.07.2011 do 30.09.2011)


Raport okresowy "BIOMED-LUBLIN" Wytwórnia Surowic i Szczepionek S.A.
za II kwartał 2011r. (od 01.04.2011 do 30.06.2011)