BIOMED-LUBLIN WSiS S.A.

  • Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size
1 2 3 4 5 6 7
O Firmie

O Firmie

  BIOMED-LUBLIN to jedna z najbardziej dynamicznie rozwijających się firm sektora MSP na Lubelszczyźnie. Firma działa w branży farmaceutycznej (obszar szeroko rozumianej biotechnologii) i wytwarza produkty lecznicze dla ludzi, co wymaga stosowania nowoczesnych i innowacyjnych technologii produkcji.

BIOMED-LUBLIN w swojej działalności zajmuje się produkcją preparatów leczniczych (leki na receptę oraz leki OTC, czyli tzw. Over-the-counter – bez recepty), wyrobów medycznych oraz odczynników laboratoryjnych (stosowanych w laboratoriach biochemicznych i medycznych). Prowadzona przez Spółkę działalność w zakresie wytwarzania produktów leczniczych wymaga zezwolenia Głównego Inspektora Farmaceutycznego, nadzorującego warunki wytwarzania, transportu i przechowywania produktów leczniczych, zgodnie z Ustawą Prawo farmaceutyczne. Takiego samego zezwolenia wymaga także obrót hurtowy produktami leczniczymi i wyrobami medycznymi.

Emitent wytwarza ponad 60 produktów w różnym asortymencie. Stale prowadzone są prace mające na celu opracowanie nowych produktów, technologii wytwarzania oraz poszerzanie zastosowania produkowanych wyrobów. Najsłynniejszym, sztandarowym i znanym w całej Polsce produktem BIOMED-LUBLIN jest LAKCID w ampułkach. Kluczowe dla bieżącej jak również perspektywicznej działalności Spółki są produkty z grupy Lakcid, szczepionka przeciwgruźlicza BCG i onko BCG, Distreptaza oraz produkty z grupy krwiopochodnych.

    Rynek farmaceutyczny w 2009 roku wzrósł o 8,25%, a jego całkowita wartość (sprzedaż indywidualna i dla placówek medycznych) wyniosła 26,08 mld zł w cenach detalicznych – dla porównania w 2008 r. 24,09 mld zł. Taki wzrost jest szczególnie imponujący, gdyż rynek farmaceutyczny w Polsce jako jeden z niewielu nie stracił na wartości w czasach spowolnienia gospodarczego. Pierwotne założenia analityków rynku wskazywały bardziej ostrożny wzrost na poziomie 5-7% w 2009 roku. Jednakże według opinii PharmaExpert niespodziewane wyższe wyniki rynku w okresie letnim oraz epidemia grypy w IV kwartale 2009 r. wpłynęły na wyższy niż początkowo zakładano wzrost rynku.

Eksperci przewidują stopniowy wzrost wartości rynku. Zgodnie z ich opinią dynamika wzrostu rynku farmaceutycznego w Polsce będzie wynosić około 7-8% rocznie.

Bardziej długoterminowe prognozy wskazują, iż w 2013 roku Polska znajdzie się w grupie wschodzących liderów wzrostu rynku farmaceutycznego. Do tego czasu, zgodnie z opinią ekspertów firmy doradczej IMS Health, polski rynek farmaceutyczny powiększy się o 1-5 mld USD.

W 2009 roku najbardziej dynamicznie rosła sprzedaż leków dostępnych bez recepty (tzw. leki OTC), których udział w całym rynku farmaceutycznych rośnie stale od 2005 roku. Jeszcze w 2005 r. leki OTC miały 30% udział w rynku, natomiast w 2009 udział ten zwiększył się aż do ponad 35%. Tempo wzrostu ich sprzedaży w stosunku do 2008 roku wyniosło ok. 13,8 proc. rocznie. Niezmiennie od wielu lat największy udział w rynku farmaceutycznym w Polsce przypada refundowanym lekom na receptę, jednakże w ostatnich latach ich udział w rynku spada kosztem leków OTC. Najmniejszy udział w rynku niezmiennie mają leki pełnopłatne (nierefundowane), który w 2009 roku zmniejszył się do 18,7% z 19% w roku wcześniejszym.

W branży farmaceutycznej od dawna działają na dużą skalę wielkie koncerny, głównie międzynarodowe, które posiadają lepszą pozycję konkurencyjną z uwagi na ogromny kapitał (przeznaczany na prace badawczo – rozwojowe, nowe technologie i dalekosiężne działania promocyjne), wieloletnie doświadczenia, rozbudowane działy marketingu i w konsekwencji dysponowanie najnowocześniejszymi technologiami pozwalającymi na oferowanie bardzo bogatej gamy produktów leczniczych.

Jednak produkty oferowane przez Spółkę mają charakter niszowy i posiadają duży potencjał rynkowy. W przypadku kilku produktów (np. Szczepiona przeciwgruźlicza BCG, Spółka jest jedynym polskim wytwórcą) Spółka ma szerokie możliwości wykorzystania zwiększenia popytu krajowego jak i zagranicznego na oferowane produkty.