BIOMED-LUBLIN WSiS S.A.

  • Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size
1 2 3 4 5 6 7
O Firmie -> Projekty UE

Projekty UE

Przyznanie dofinansowania w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka


Zarząd Spółki "BIOMED-LUBLIN" Wytwórnia Surowic i Szczepionek S.A. ("Emitent", "Spółka") informuje, iż w dniu 11.10.2013 roku uzyskał ze strony Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości informację o  przyznaniu Emitentowi dofinansowania do realizacji dwóch projektów:
1) "Uruchomienie produkcji innowacyjnej immunoglobuliny dożylnej nowej generacji IGNG realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka ("PO IG"), działanie 4.4. - nowe inwestycje o wysokim potencjale innowacyjnym.

2) "Wdrożenie trzystopniowej technologii inaktywacji wirusów do produkcji innowacyjnego czynnika von Willebrandta" realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka ("PO IG"), działanie 4.4. - nowe inwestycje o wysokim potencjale innowacyjnym

3) Projekt zrealizowany i zakończony w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2007-2013
Tytuł Projektu: Działania termomodernizacyjne w Biomed-Lublin Wytwórnia Surowic i Szczepionek SA

Całkowita wartość projektu: 448 368,21 zł

Kwota otrzymanego dofinansowania : 197 304,71 zł

O zawarciu umowy o dofinansowanie oraz dalszych krokach związanych z otrzymaniem dofinansowania, Emitent poinformuje oddzielnymi raportami bieżącymi.
Podstawa prawna:
§ 3 ust. 1 załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. "Informacje Bieżące i Okresowe w Alternatywnym Systemie Obrotu".

 Realizowane Projekty UE

Działanie 4.4 Nowe Inwestycje o wysokim potencjale innowacyjnym.
Umowa o dofinansowanie NR UDA-POIG.04.04.00-18-011/13-00
Nazwa projektu: "Uruchomienie produkcji innowacyjnej immunoglobuliny dożylnej nowej generacji IGNG"
Całkowity koszt realizacji projektu: 79 554 700,00 zł
Kwota dofinansowania  ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego: 27 705 750,00 zł


"Uruchomienie produkcji innowacyjnej immunoglobuliny dożylnej nowej generacji IGNG realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka ("POIG"),

Celem projektu jest dywersyfikacja produkcji BIOMED-LUBLIN poprzez wdrożenie nowatorskiej technologii francuskiej firmy LFB Biomedicaments produkcji innowacyjnych produktów osoczopochodnych w postaci immunoglobuliny dożylnej no
ewej gneracji -IGNG, która docelowo ma zastąpić obecne rozwiązania technologiczne oparte o klasyczne metody wytwarzania immunoglobuliny do podawania dożylnego IVIG znane ze stanu techniki, które to w większości rozwiązania charakteryzują się zakresem funkcjonalności daleko niższym od funkcjonalności preparatu, który będzie wdrożony w ramach niniejszego projektu.


1)

W dniu 21-10-2014 został rozstrzygnięty konkurs ofert przeprowadzony na podstawie zapytania ofertowego nr 1/IGNG/2014.
Komisja konkursowa na podstawie oceny kryteriów i warunków koniecznych wybrała najlepszą ofertę.

2)

 W dniu 21-10-2014 został rozstrzygnięty konkurs ofert przeprowadzony na podstawie zapytania ofertowego nr 2/IGNG/2014.
Komisja konkursowa na podstawie oceny kryteriów i warunków koniecznych wybrała najlepszą ofertę.AKTUALNEZAPYTANIE OFERTOWE 8/IGNG/2015
URS-Autoklaw_2015

Formularz Oferty

_____________________________________


____________________________________
ZAPYTANIE OFERTOWE 6/IGNG/2015
URS-Lab_2015

Formularz Oferty

_____________________________________


NIEAKTUALNE
 

 
 
                         
Działanie 4.4 Nowe Inwestycje o wysokim potencjale innowacyjnym.
Umowa o dofinansowanie NR UDA-POIG.04.04.00-18-012/13-00
Nazwa projektu: "Wdrożenie technologii inaktywacji wirusów do produkcji innowacyjnego czynnika von Willebranda"
Całkowity koszt realizacji projektu: 82 155 500,00 zł
Kwota dofinansowania ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego: 28 313 500,00 zł

1)

W dniu 21-10-2014 został rozstrzygnięty konkurs ofert przeprowadzony na podstawie zapytania ofertowego nr 1/vW/2014.
Komisja konkursowa na podstawie oceny kryteriów i warunków koniecznych wybrała najlepszą ofertę.

2)

W dniu 21-10-2014 został rozstrzygnięty konkurs ofert przeprowadzony na podstawie zapytania ofertowego nr 2/vW/2014.
Komisja konkursowa na podstawie oceny kryteriów i warunków koniecznych wybrała najlepszą ofertę.


Termin składania ofert do zapytania nr 6/vW/2015 zostaje przedłużony do dnia 10.12.2015 do godz. 16:00AKTUALNENIEAKTUALNE


DOTYCZY ZAPYTAŃ OFERTOWYCH

 
                  


 

                       
Uruchomienie produkcji Albuminy dożylnej nowej generacji opartej o wielostopniowy proces inaktywacji wirusów

Działanie 4.4. "Nowe inwestycje o wysokim potencjale innowacyjnym osi priorytetowej 4 Inwestycje w innowacyjne przedsięwzięcia Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007-2013".
Całkowity koszt realizacji powyższego projektu wynosi 72 829 500,00 zł, zaś całkowita wartość wydatków kwalifikujących się do objęcia wsparciem związanych z realizacją projektu wynosi 60 330 000,00 zł. Kwota dofinansowania na realizację projektu do maksymalnej wysokości projektu wyniesie 30 165 000,00 zł.

Celem projektu jest dywersyfikacja produkcji Spółki poprzez wdrożenie nowatorskiej technologii francuskiej firmy LFB Biomedicaments („LFB”) polegającej na produkcji innowacyjnych produktów osoczopochodnych w postaci albuminy dożylnej nowej generacji opartej o wielostopniowy proces inaktywacji wirusów.
Produkt uzyskany przy zastosowaniu najnowszej technologii LFB będzie wykazywał znaczącą przewagę użytkową nad produktami znanymi ze stanu techniki i zapewni znacznie lepsze efekty kliniczne, co będzie stanowić wartość dodaną dla użytkownika końcowego.

1)

W dniu 21-10-2014 został rozstrzygnięty konkurs ofert przeprowadzony na podstawie zapytania ofertowego nr 1/Albumina/2014.
Komisja konkursowa na podstawie oceny kryteriów i warunków koniecznych wybrała najlepszą ofertę.

2)

W dniu 21-10-2014 został rozstrzygnięty konkurs ofert przeprowadzony na podstawie zapytania ofertowego nr 2/Albumina/2014.
Komisja konkursowa na podstawie oceny kryteriów i warunków koniecznych wybrała najlepszą ofertę.


AKTUALNE
ZAPYTANIE OFERTOWE 10/Albumina/2015
URS

Formularz Oferty


_________________________________

ZAPYTANIE OFERTOWE 9/Albumina/2015
URS

Formularz Oferty


_________________________________

ZAPYTANIE OFERTOWE 8/Albumina/2015
URS-Autoklaw

Formularz Oferty

_________________________________
ZAPYTANIE OFERTOWE 7/Albumina/2015
URS-Albumin

Formularz Oferty

_________________________________________
ZAPYTANIE OFERTOWE 6/Albumina/2015
URS-Albumin

Formularz Oferty

_________________________________________

ZAPYTANIE OFERTOWE 5/Albumina/2015

NIEAKTUALNE