BIOMED-LUBLIN WSiS S.A.

  • Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size
1 2 3 4 5 6 7
Komunikaty prasowe

komunikaty prasowe

Lublin, 22 kwietnia 2016

Wkrótce głosowanie nad propozycjami układowymi

Na 10 czerwca br. został wyznaczony termin zgromadzenia wierzycieli Biomed-Lublin, podczas którego zagłosują oni nad proponowanymi przez spółkę rozwiązaniami układowymi. Zawarcie układu umożliwi realizację przygotowanego przez spółkę planu restrukturyzacyjnego oraz dalszy rozwój jej działalności.

Na początku 2016 r. zarząd Biomed-Lublin opracował plan, którego celem jest uzdrowienie sytuacji finansowej przedsiębiorstwa oraz stworzenie możliwości do dalszego rozwoju działalności w sektorze farmaceutycznym.

12 stycznia 2016 r. zarząd Biomed-Lublin złożył do sądu wniosek o otwarcie przyspieszonego postępowania układowego, korzystając w tym zakresie z rozwiązań, jakie oferuje znowelizowane Prawo Restrukturyzacyjne. Podejście takie umożliwia wdrożenie niezbędnych działań restrukturyzacyjnych oraz zaspokojenie zobowiązań wobec wierzycieli w stopniu istotnie wyższym, niż w przypadku likwidacji majątku firmy. W postępowaniu układowym spółka chce m.in. ubiegać się

o odroczenie terminu spłaty zobowiązań i ich rozłożenie na raty. Pozwoliłoby to kontynuować działalność w sektorze przynoszącym dochody oraz zapewnić niezbędny czas do wdrożenia planowanych działań naprawczych.

Mimo przejściowych trudności produkcja i sprzedaż produktów Biomed-Lublin utrzymuje się na wysokim poziomie – w 2015 r. wyniosła 42,4 mln zł. W oparciu o złożone na 2016 r. zamówienia, spółka jest w stanie generować 14 mln zł przychodów na kwartał oraz zysków EBITDA w wysokości 2,3 mln zł. Pozwoli to na pokrycie kosztów postępowania układowego oraz bieżących zobowiązań.

Uzgodnienie układu z wierzycielami w kształcie zaproponowanym przez zarząd jest warunkiem koniecznym skutecznej realizacji planu restrukturyzacyjnego.

Po ustabilizowaniu bieżącej sytuacji finansowej w spółce możliwa będzie dalsza analiza projektu budowy polskiego zakładu frakcjonowania osocza.

Głosowanie nad układem odbędzie się 10 czerwca 2016 r. o godz. 10.00 w siedzibie Sądu Rejonowego Lublin Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku przy ul. Kardynała Stefana Wyszyńskiego 18 w Świdniku.

2011-10-29

Miło nam poinformować Państwa, że "BIOMED-LUBLIN" Wytwórnia Szczepionek i Surowic S.A. został laureatem tegorocznej Nagrody Gospodarczej Prezydenta Miasta Lublin.

Prezes Waldemar Sierocki odebrał w sobotę podczas uroczystej Gali Przedsiębiorczości 2011 z rąk Prezydenta Miasta Lublina, Krzysztofa Żuka nagrodę dla "BIOMED-LUBLIN" WSiSz S.A. w kategorii "Inwestor Roku".

http://www.kurierlubelski.pl/wiadomosci/467257,biomed-i-eleader-z-nagrodami-prezydenta-lublina,2,6,id,t,sm,sg.html#galeria-material
http://moje.radio.lublin.pl/nagrody-gospodarcze-prezydenta-lublina-rozdane.html