BIOMED-LUBLIN WSiS S.A.

  • Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size
1 2 3 4 5 6 7
Dla mediów

Dla mediów

Informacja o złożeniu prospektu

informacja o złożeniu prospektu

Oświadczenie w sprawie decyzji Głównego Inspektoratu Farmaceutycznego

27 września 2017 r.

Oświadczenie w sprawie decyzji Głównego Inspektoratu Farmaceutycznego (decyzja Nr 54/WC/2017 z dnia 26 września br. o wycofaniu preparatu Lakcid z obrotu – dotyczy pojedynczej serii nr 019616)

Ważne:

• Stwierdzone odchylenie leku dotyczy wyłącznie jednej serii nr 019616 w stosunku do zadeklarowanej minimalnej liczby 2 mld CFU pałeczek Lactobacillus rhamnosus nie wpływa na bezpieczeństwo leku

• Lek został wytworzony w październiku 2016 roku, BIOMED-LUBLIN wytwarza ok. 300 serii rocznie tego produktu leczniczego

• W stosunku do pozostałych serii leku nie stwierdzono żadnych odchyleń

• BIOMED-LUBLIN prowadzi działania mające na celu ustalenie czynników, które mogły wpłynąć na odchylenie, w tym również niezależnych od producenta, jak np. niewłaściwy transport i przechowywanie

• BIOMED-LUBLIN realizuje procedurę wycofania serii leku do czasu ustalenia szczegółów sprawy, zgodnie z prawem farmaceutycznym

BIOMED-LUBLIN Wytwórnia Surowic i Szczepionek S.A. w odniesieniu do decyzji Głównego Inspektoratu Farmaceutycznego (decyzja Nr 54/WC/2017 z dnia 26 września br. o wycofaniu preparatu Lakcid z obrotu) informuje, że niniejsza decyzja dotyczy pojedynczej serii o numerze: 019616, w której podczas rutynowego badania kontrolnego realizowanego przez niezależny ośrodek badawczy, Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego – Państwowy Zakład Higieny, stwierdzono różnicę między deklarowaną w specyfikacji minimalną liczbą CFU pałeczek kwasu mlekowego, a faktycznie obecną w próbce.

Wykryta różnica wartości parametru nie wpływa na bezpieczeństwo stosowania leku i nie stanowi żadnego zagrożenia dla zdrowia pacjentów. Lakcid jako jeden z niewielu dostępnych na rynku probiotyków ma status leku, co oznacza, że jest wnikliwie badany pod kątem deklarowanego zawartości bakterii probiotocznych. Odróżnia to Lakcid od suplementów diety, które nie są objęte takimi środkami.

Zarząd BIOMED LUBLIN Wytwórnia Surowic i Szczepionek S.A. informuje, że wszystkie partie leku przeznaczone do obrotu są poddawane wnikliwej kontroli w laboratorium producenta. Seria, której dotyczy wydana decyzja w dniu opuszczenia zakładu produkcyjnego zachowywała wszelkie parametry zgodnie ze specyfikacją.

BIOMED-LUBLIN podjął działania mające na celu ustalenie powodów stwierdzonych w badaniu odchyleń. Działania te obejmują zlecenie dodatkowych badań próbek leku z tej samej serii przechowywanych w archiwum spełniającym wszystkie wymagane standardy w zakresie przechowywania leku. Wyniki kontroli pomogą w określeniu dalszych decyzji. Do tego czasu seria 019616 podlega procedurze wycofania z obrotu i nie będzie dostępna w sprzedaży.

Lakcid to probiotyk, który stosowany jest w czasie i po antybiotykoterapii. Lakcid jest jedynym z niewielu probiotyków dostępnych na polskim rynku, który przechodzi rutynowe kontrole jakości przez niezależne ośrodki badawcze pozwalające wykrywać odchylenia podobne do wyżej opisanego.

BIOMED-LUBLIN z nowym znaczącym akcjonariuszem

W akcjonariacie BIOMED-LUBLIN ujawnił się znaczący branżowy inwestor, Organizacja Polskich Dystrybutorów Farmaceutycznych S.A. Spółka już wcześniej posiadała pakiet akcji, który 27 października zwiększyła, osiągając 14,17% udziału w akcjonariacie Biomedu oraz 9,83% udziału w głosach na jego walnym zgromadzeniu.

Zgodnie z przekazanymi przez OPDF S.A. informacjami, obecnie posiada ona 6.273.005 akcji Biomedu Lublin, stanowiących 14,17% udziału w jego kapitale zakładowym oraz 9,83% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu. Swój udział zwiększyła w wyniku zakupu 4.773.005 akcji zwykłych na okaziciela (niedopuszczonych do obrotu publicznego). Przed zwiększeniem udziału OPDF S.A. posiadała 1.500.000 akcji, które stanowiły 3,39% udziału w kapitale zakładowym oraz 2,35% udziału w ogólnej liczbie głosów na WZ Biomedu.

W wyniku transakcji Organizacja Polskich Dystrybutorów Farmaceutycznych S.A. została obecnie jednym z największych akcjonariuszy Biomedu Lublin. Wzmocnienie akcjonariatu o prężnie działający podmiot branżowy jest dla Spółki bardzo dobrą informacją – mówi Andrzej Stachnik, Prezes Zarządu BIOMED-LUBLIN WSiS S.A.

Organizacja Polskich Dystrybutorów Farmaceutycznych S.A., obecna na rynku od 1999 roku, to dynamicznie rozwijająca się Spółka założona przez grupę sześciu polskich hurtowni farmaceutycznych, pełniąca funkcję wsparcia biznesowego dla tej grupy.

Kontakt dla prasy:

Mariusz Babula

Senior IR Manager

Telefon:  +48 691 809 225

 

Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.

BIOMED-LUBLIN Wytwórnia Surowic i Szczepionek S.A. realizuje postanowienia układu

BIOMED-LUBLIN Wytwórnia Surowic i Szczepionek S.A. podsumowuje pierwszy miesiąc realizacji układu. Z dniem 22 września 2016 roku uprawomocnił się zatwierdzony w czerwcu br. układ przyjęty przez zgromadzenie wierzycieli BIOMED-LUBLIN w ramach postępowania restrukturyzacyjnego spółki. Na podstawie postanowień układu oraz odrębnych porozumień Spółka realizuje program restrukturyzacji i reguluje wszystkie zobowiązania.

Stwierdzenie przez sąd prawomocności postanowienia pozwoliło spółce rozpocząć spłaty wierzycieli zgodnie z propozycjami układowymi zatwierdzonymi przez sąd. Wartość wierzytelności objętych układem wynosi łącznie 93,5 mln zł.

– Sprzyjające warunki rynkowe w połączeniu z wysiłkiem wkładanym przez nasz zespół skutkują dobrymi wynikami sprzedażowymi. Pozwala nam to realizować nasze zobowiązania w terminie – mówi Andrzej Stachnik, Prezes Zarządu BIOMED-LUBLIN WSiS S.A. Jednocześnie nie ustajemy w pracach nad poprawą struktury bilansu. Pracujemy nad projektami, które pomogą upłynnić aktywa nieoperacyjne bez wpływu na potencjał rozwojowy spółki – podkreśla.

Pod koniec września Biomed-Lublin dokonał spłaty pierwszej raty na rzecz Banku Millennium. Biomed-Lublin Wytwórnia Surowic i Szczepionek S.A. dokonał też spłaty pierwszej raty na rzecz obligatariuszy, zgodnie z harmonogramem zawartym w warunkach układu z wierzycielami. Wierzyciele z tej grupy otrzymali łącznie ok. 650 tys. zł w ramach spłaty zaległych odsetek. Pozostałe odsetki płacone będą w półrocznych odstępach, zgodnie z oryginalnym harmonogramem. Pierwsza spłata kapitału, w wysokości 5% jego wartości, trafi do obligatariuszy przed upływem trzech miesięcy od dnia zatwierdzenia układu.

­- Realizację postanowień układu traktujemy priorytetowo. Podstawowym celem prowadzonych działań restrukturyzacyjnych jest zapewnienie pełnej możliwości realizacji planu. Terminowe regulowanie zobowiązań potwierdza skuteczność tych działań. Jestem przekonany, że Biomed-Lublin jest w stanie nie tylko sprawnie realizować postanowienia układu, ale równocześnie prowadzić projekty prorozwojowe – podkreśla Andrzej Stachnik, Prezes Zarządu BIOMED-LUBLIN WSiS S.A.

Kontakt dla prasy:

Mariusz Babula

Senior IR Manager

Telefon:  +48 691 809 225

 

Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.

Nowy Członek Zarządu BIOMED-LUBLIN Wytwórnia Surowic i Szczepionek S.A.

21 września 2016 roku Rada Nadzorcza BIOMED-Lublin WSiS S.A. podjęła decyzję o powołaniu do składu zarządu z dniem 1 października 2016  r. Spółki Pana Adama Siwka. Zmiana ta ma wzmocnić Spółkę nie tylko w realizacji układu z wierzycielami, ale również w poszukiwaniu nowych możliwości rozwoju.

11 lipca bieżącego roku Sąd Rejonowy Lublin-Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku wydał postanowienie o zatwierdzeniu układu przyjętego przez zgromadzenie wierzycieli BIOMED-Lublin w ramach postępowania restrukturyzacyjnego spółki.

Realizacja układu z wierzycielami pozostaje naszym głównym celem. Dążąc jednak do tego, by po jego wykonaniu również zapewnić Spółce możliwość stabilnego działania, podjęliśmy decyzję o uzupełnieniu składu zarządu. Jestem pewien, że kompetencje i bogate doświadczenie Pana Adama Siwka nie tylko pomogą sprawnie przeprowadzić Biomed-Lublin przez restrukturyzację, ale także otworzą przed Spółką nowe perspektywy, by w pełni wykorzystać jej potencjał – mówi Dariusz Kucowicz, Przewodniczący Rady Nadzorczej BIOMED-LUBLIN WSiS S.A.

Adam Siwek ukończył studia ekonomiczne Akademii Ekonomicznej (dzisiejszym Uniwersytecie Ekonomicznym) we Wrocławiu, a także Studium Podyplomowe w zakresie aspektów ekonomicznych, ekologicznych i technicznych energetyki.

Karierę zawodową rozpoczął w firmie doradczej EconTrade Sp. z o.o. jako Szef Biura Analiz i Wiceprezes Zarządu. Współwłaściciel firmy doradczej INERCON Sp. z o.o., gdzie w latach 2002-2009 pełnił funkcję Członka Zarządu. W latach 2009-2011 związany z KGHM Energetyka Sp z o.o. kolejno na stanowisku Wiceprezesa ds. Ekonomiczno-Finansowych, a następnie Prezesa Zarządu. W latach 2012-2013 był Członkiem Zarządu, a następnie Wiceprezesem i Dyrektorem Pionu Inwestycji Strategicznych PGNiG Termika SA. W latach 2014-2015 Prezes Zarządu Towarzystwa Finansowego SILESIA Sp. z o.o., skąd odszedł, by objąć stanowisko Dyrektora ds. Strategii i Rozwoju Torpol Oil&Gas Sp. z o.o., pełnione do sierpnia 2016 r.

Członek Rad Nadzorczych WPEC Legnica SA, TFS Sp. z o.o., PLL LOT S.A., TORPOL S.A.. Członek Polskiego Towarzystwa Elektrociepłowni Zawodowych, Word Energy Council, oraz Business Centre Club.

Adam Siwek posiada bogate doświadczenie w analizie przedsiębiorstw i przygotowaniu długofalowych planów strategicznych i oraz inwestycyjnych. Nadzorował liczne projekty opracowania planu restrukturyzacji i wdrożenia strategii skierowanej na wzrost wartości firmy.

Kontakt dla prasy:

Mariusz Babula

Senior IR Manager

Telefon:  +48 691 809 225

 

Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.

Zmiany w składzie Zarządu BIOMED-LUBLIN Wytwórnia Surowic i Szczepionek S.A.

12 września 2016 roku Rada Nadzorcza BIOMED-Lublin WSiS S.A. podjęła decyzję o dokonaniu zmian w składzie zarządu spółki. Odwołani zostali: pani Agnieszka Biała, oraz pan Marcus Preston. Jednocześnie Rada Nadzorcza powołała do składu zarządu Pana Grzegorza Zabiegłego. Zmiany w składzie zarządu związane są z zatwierdzeniem układu z wierzycielami przez sąd.

11 lipca bieżącego roku Sąd Rejonowy Lublin-Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku wydał postanowienie o zatwierdzeniu układu przyjętego przez zgromadzenie wierzycieli BIOMED-Lublin w ramach postępowania restrukturyzacyjnego spółki.

Zamknięcie tego trudnego procesu nie byłoby możliwe bez udziału Pani Agnieszki Białej i Pana Marka Prestona. To najwyższej klasy specjaliści, o odpowiednich kompetencjach do przeprowadzania spółki przez trudny proces budowania układu z wierzycielami. Sytuacja finansowa Spółki została ustabilizowana i tym samym zostały stworzone podstawy do realizacji zobowiązań określonych w planie restrukturyzacyjnym.podkreśla Dariusz Kucowicz, Przewodniczący Rady Nadzorczej BIOMED-LUBLIN WSiS S.A. – Spółka zamyka pewien rozdział w swojej historii. Obecnie przed zarządem stoją nowe wyzwania. Najwyższy priorytet mają działania zmierzające do wykonania postanowień układu z wierzycielami. Rada nadzorcza postanowiła o powołaniu do składu zarządu Pana Grzegorza Zabiegłego. Jesteśmy przekonani, że jego doświadczenie i kompetencje są odpowiednie do powierzonych mu zadań, w tym nowym etapie życia Spółki.

Grzegorz Zabiegły ukończył studia ekonomiczne na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim. Członek ACCA – Association of Chartered Certified Accountants.

Swoją karierę zawodową rozpoczął w PricewaterhouseCoopers, gdzie w latach 1995-1999 pracował jako konsultant. Następnie, w latach 1999-2013 był związany z Castrol Polska, kolejno na stanowiskach Kontrolera Biznesowego, Dyrektora ds. Planowania i od 2008 r. Dyrektora Finansowego oraz Członka Zarządu. W latach 2014-2015 prowadził własną działalność gospodarczą w zakresie doradztwa finansowego. W pierwszej połowie 2016 r. pracował jako Manager w Dziale Doradztwa Deloitte.

Ma bogate doświadczenie w kreowaniu wartości firmy poprzez redukcję kosztów i redukcję zaangażowanego kapitału i oraz wsparcie zarządzania cenami. Z sukcesem prowadził projekty optymalizacji procesów finansowych i operacyjnych oraz projekty wdrożeń i modyfikacji systemów informatycznych.

Kontakt dla prasy:

Mariusz Babula

Senior IR Manager

Telefon:  +48 691 809 225

 

Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.

BIOMED-LUBLIN sprzedaje zapas przeterminowanego osocza

12 września 2016 roku BIOMED-Lublin WSiS S.A. uzgodnił warunki i zawarł umowę sprzedaży osocza spółce Seraplex Inc z siedzibą w Pasadenie (CA, Stany Zjednoczone). Wartość transakcji wyniosła blisko 1,3mln zł. Sprzedaż przeterminowanego osocza poprawia pozycję płynnościową spółki i zdejmuje z niej obowiązek ponoszenia kosztów magazynowania i utylizacji.

Opisana umowa jest drugą z kolei umową zawartą z Seraplex,  której przedmiotem jest sprzedaż osocza. Wcześniej w tym roku BIOMED-Lublin sprzedał mniejszą partię osocza za cenę o równowartości ok 800 tys. złotych. W wyniku zawartych umów BIOMED-Lublin nie posiada już osocza, którego termin przydatności do frakcjonowania upłynął. Ich łączna wartość przekracza 2 mln złotych.

Dbałość o pozycję płynnościową i strukturę kapitału obrotowego to obszary, którym poświęcamy wiele uwagi. Rozsądna polityka magazynowa jest dla nas bardzo ważna. W połączeniu ze staraniami o wzmocnienie struktur marketingowo-sprzedażowych daje to solidne fundamenty do rozwoju spółki. podkreśla Andrzej Stachnik, prezes zarządu BIOMED-LUBLIN WSiS S.A. – Dzięki sprzedaży, osocze, które dla nas straciło wartość, będzie mogło zostać wykorzystane przez naszego kontrahenta, specjalizującego się w tym obszarze. To dodatkowy pozytywny wymiar tej transakcji.

Kontakt dla prasy:

Mariusz Babula

Senior IR Manager

Telefon:  +48 691 809 225

Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.

 

BIOMED-Lublin WSiS S.A. podpisuje umowę faktoringową

Warszawa, 9 września 2016 r.

9 września 2016 roku BIOMED-Lublin zawarł umowę o świadczenie usług faktoringowych ze spółką Magellan S.A. z limitem określonym na poziomie 2,5 mln złotych. Umowa pozytywnie wpłynie na pozycję płynnościową spółki, znacząco skracając terminy wpływu należności ze sprzedaży leków krwiopochodnych produkowanych przez spółkę.

Zawarcie umowy o świadczenie usług faktoringowych jest przejawem realizacji planu restrukturyzacji przyjętego przez spółkę. Umowa stanowi podstawę dla realizacji usług faktoringowych przez spółkę Magellan S.A. na rzecz Biomed-Lublin w odniesieniu do wierzytelności pieniężnych przysługujących spółce z tytułu sprzedaży produktów osoczopochodnych.

BIOMED-Lublin WSiS S.A. wypracował w I półroczu 2016 r. 19,06 mln zł przychodów ze sprzedaży w porównaniu do 16,38 mln zł w analogicznym okresie 2015 r., co oznacza wzrost o 16,4 proc. rdr.

- W związku ze wzrostem sprzedaży kluczową kwestię pełni obecnie cykl rotacji należności. Zawarta umowa faktoringowa znacząco poprawi bieżącą płynność spółki. W połączeniu z rosnącą sprzedażą ma to silny pozytywny wpływ na pozycję finansową spółki, jej zdolność do prowadzenia procesu restrukturyzacji i realizacji działań rozwojowychpodkreśla Andrzej Stachnik, prezes zarządu BIOMED-LUBLIN WSiS S.A.Nie bez znaczenia jest też zaufanie, które okazał nasz partner – lider na rynku usług finansowych dla sektora ochrony zdrowia. – dodaje.


BIOMED-LUBLIN jest biotechnologiczną spółką publiczną  zajmującą się produkcją w oparciu o własne, opatentowane, wysokospecjalistyczne oraz innowacyjne technologie. Jest jednocześnie wytwórcą substancji czynnych (active pharmaceutical ingredient - API) do swoich produktów .

Spółka jest jedynym w kraju oraz jednym z niewielu w Europie  wytwórcą szczepionki przeciwgruźliczej BCG. Obowiązkowy program szczepień wszystkich dzieci jest prowadzony wyłącznie w oparciu o szczepionkę przeciwgruźliczą BCG wytwarzaną w Biomed Lublin. Szczepionka jest również eksportowana  do innych krajów.

Biomed Lublin jest jednocześnie właścicielem technologii oraz materiału biologicznego ( szczepów bakteryjnych  ) stanowiącego podstawę wytwarzania  produktów: Distreptaza , Szczepionka BCG , Onko BCG oraz Lakcid .

Dodatkowo BIOMED produkuje wyroby do diagnostyki laboratoryjnej oraz świadczy usługi wytwarzania oraz konfekcjonowania podmiotom zewnętrznym.

Spółka spełnia wszelkie standardy dla przemysłu farmaceutycznego potwierdzone certyfikatem GMP. (Good Manufacturing Practice) tj. certyfikatem Dobrej Praktyki Wytwarzania wydanym przez Głównego Inspektora Farmaceutycznego na wszystkie obszary wytwarzania.

Produkty są wytwarzane  w oparciu o technologię która jest efektem współpracy zespołów technologów Biomedu z jednostkami naukowo - badawczymi w kraju i za granic. Wiele rozwiązań technologicznych jest unikatowych i  chronionych  prawem patentowym .

Główne produkty Spółki zostały pogrupowane w następujące kategorie:

            Produkty lecznicze – leki na receptę,

            Produkty lecznicze – leki bez recepty OTC (Over-the-counter),

            Suplementy diety – preparaty służące do wzbogacenia diety o bakterie probiotyczne,

            Wyroby medyczne i odczynniki laboratoryjne,

Preparaty krwiopochodne.

Kontakt dla prasy:

Mariusz Babula

Senior IR Manager

Telefon:  +48 691 809 225

Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.

 

BIOMED-LUBLIN zwiększa sprzedaż flagowych produktów

Komunikat prasowy

Warszawa, 6 września 2016 r.

BIOMED-LUBLIN zwiększa sprzedaż flagowych produktów

BIOMED-LUBLIN WSiS S.A. wypracował w I półroczu 2016 r. 19,06 mln zł przychodów ze sprzedaży w porównaniu do 16,38 mln zł w analogicznym okresie 2015 r., co oznacza wzrost o 16,4 proc. rdr. Strata operacyjna wyniosła 8,05 mln zł, a strata netto 9,76 mln zł. Rok wcześniej strata na poziomie operacyjnym i netto sięgnęły odpowiednio 1,53 mln zł i 2,61 mln zł.

– Spółka wykazała znaczący wzrost sprzedaży pomimo intensywnych prac nad planem restrukturyzacji. Rentowność na tradycyjnym asortymencie jest ponadprzeciętna, co pokazuje zdrowe fundamenty pomimo jednorazowych odpisów uwzględnionych w sprawozdaniu półrocznym. Prace nad wdrożeniem zmian poprawiających rentowność oraz płynność Spółki są na etapie rozpisywania poszczególnych elementów strategii na plany operacyjne – komentuje Andrzej Stachnik, Prezes Zarządu BIOMED-LUBLIN WSiS S.A.

Wybrane dane finansowe BIOMED-LUBLIN WSiS S.A. za I półrocze 2016 r.:

[tys. zł]

H1 2016

H1 2015

Przychody

19 062

16 380

Zysk operacyjny

-8 049

-1 533

Zysk netto

-9 759

-2 608

Na wyniki negatywnie wpłynęły zdarzenia jednorazowe w postaci odpisów związanych z produkcją niektórych leków krwiopochodnych. Odpisy mają charakter księgowy i nie wpływają na pozycję płynnościową spółki.

- Doskonałe wyniki ze sprzedaży naszych flagowych produktów pokazują jak silne są fundamenty spółki. To produkcja rentowna, stabilna, regularna. Co więcej – ten obszar kryje w sobie ogromny potencjał do dalszego wzrostu. Całą naszą uwagę skupiamy na rozwoju tego segmentu. Dzięki niemu jesteśmy w stanie  osiągać wysokie marże oraz silne, dodatnie przepływy pieniężne. Pozwoli to wypełnić zobowiązania wobec naszych partnerów i finansować dalszy rozwój spółki – mówi Andrzej Stachnik, prezes zarządu BIOMED-LUBLIN WSiS S.A. – BIOMED-LUBLIN to nie tylko spółka o wspaniałej wieloletniej tradycji, ale przede wszystkim spółka o ogromnym potencjale. Jesteśmy przekonani o możliwości uwolnienia tego potencjału. BIOMED-LUBLIN ma strategiczne znaczenie dla ochrony zdrowa publicznego w Polsce. Rozwój spółki jest tak naprawdę w interesie nas wszystkich.

*  *  *

BIOMED-LUBLIN jest biotechnologiczną spółką publiczną  zajmującą się produkcją w oparciu o własne, opatentowane, wysokospecjalistyczne oraz innowacyjne technologie. Jest jednocześnie wytwórcą substancji czynnych (active pharmaceutical ingredient - API) do swoich produktów .

Spółka jest jedynym w kraju oraz jednym z niewielu w Europie  wytwórcą szczepionki przeciwgruźliczej BCG. Obowiązkowy program szczepień wszystkich dzieci jest prowadzony wyłącznie w oparciu o szczepionkę przeciwgruźliczą BCG wytwarzaną w Biomed Lublin. Szczepionka jest również eksportowana  do innych krajów.

Biomed Lublin jest jednocześnie właścicielem technologii oraz materiału biologicznego ( szczepów bakteryjnych  ) stanowiącego podstawę wytwarzania  produktów: Distreptaza , Szczepionka BCG , Onko BCG oraz Lakcid .

Dodatkowo BIOMED produkuje wyroby do diagnostyki laboratoryjnej oraz świadczy usługi wytwarzania oraz konfekcjonowania podmiotom zewnętrznym.

Spółka spełnia wszelkie standardy dla przemysłu farmaceutycznego potwierdzone certyfikatem GMP. (Good Manufacturing Practice) tj. certyfikatem Dobrej Praktyki Wytwarzania wydanym przez Głównego Inspektora Farmaceutycznego na wszystkie obszary wytwarzania.

Produkty są wytwarzane  w oparciu o technologię która jest efektem współpracy zespołów technologów Biomedu z jednostkami naukowo - badawczymi w kraju i za granic. Wiele rozwiązań technologicznych jest unikatowych i  chronionych  prawem patentowym .

Główne produkty Spółki zostały pogrupowane w następujące kategorie:

            Produkty lecznicze – leki na receptę,

            Produkty lecznicze – leki bez recepty OTC (Over-the-counter),

            Suplementy diety – preparaty służące do wzbogacenia diety o bakterie probiotyczne,

            Wyroby medyczne i odczynniki laboratoryjne,

Preparaty krwiopochodne.

Kontakt dla mediów:

Mariusz Babula

Senior IR Manager

Martis CONSULTING Sp. z .o.o

Tel. 691 809 225

 

Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.

Andrzej Stachnik przejmuje stery w Biomed-Lublin

1 sierpnia 2016 roku Pan Andrzej Stachnik objął stanowisko Prezesa Zarządu Biomed-Lublin. Rada Nadzorcza powierzyła mu zadanie opracowania i wdrożenia nowej strategii firmy.

– Biomed-Lublin to jedna z pereł polskiego rynku farmaceutycznego a jednocześnie spółka o strategicznym znaczeniu dla zdrowa publicznego. Obecna jej sytuacja jest stabilna ale wymagająca, a wynika to z wpływu niekorzystnych czynników zewnętrznych – mówi Andrzej Stachnik, Prezes Zarządu Biomed-Lublin. – Dzięki dotychczasowemu zaangażowaniu całego zespołu, spółka jest w stanie w niezakłócony sposób prowadzić działalność, dalej się rozwijać i realizować zobowiązania wobec swoich partnerów. Teraz naszym zadaniem będzie wyprowadzenie firmy na pełne morze. Nasza sytuacja jest ustabilizowana, wiemy gdzie są rafy i mielizny, teraz czas na przygotowanie strategii działania w dłuższym horyzoncie czasowym – podkreśla.

Andrzej Stachnik jest absolwentem Wydziału Medycyny Weterynaryjnej Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie oraz uczestnikiem programu MBA Wyższej Szkoły Handlu i Finansów Międzynarodowych w Warszawie im. Fryderyka Skarbka. Posiada wieloletnie doświadczenie w branży farmaceutycznej. W latach 1991-2007 pełnił funkcję Prezesa Zarządu ACP Pharma, w latach 2007‑2008 był zatrudniony na stanowisku Dyrektora ds. Rozwoju Międzynarodowego przez holenderską Grupę Kapitałową Mediq. W latach 2009-2016 Członek Zarządu i Dyrektor Handlowy firmy farmaceutycznej SymPhar Sp. z o.o. Pełni funkcję Prezesa Związku Pracodawców Hurtowni Farmaceutycznych.

– Wieloletnie doświadczenie branżowe oraz wysokie kompetencje zarządcze zaważyły na decyzji Rady Nadzorczej o powierzeniu Pani Andrzejowi Stachnikowi funkcji prezesa zarządu. Uważam, że jest odpowiednią osobą do realizacji ambitnych celów spółki w obecnej, wymagającej sytuacji – mówi Dariusz Kucowicz, Przewodniczący Rady Nadzorczej Biomed-Lublin.

Biomed-Lublin jest jedynym w Polsce producentem preparatów krwiopochodnych, działającym na rynku już od ponad 70 lat. Firma produkuje takie leki jak: Lakcid, Trombina, Histaglobina. Biomed-Lublin jest też jedynym polskim producentem szczepionki przeciwgruźliczej, co wobec dynamicznie rosnącego popytu globalnego czyni go ważnym podmiotem na rynku farmaceutycznym. Od 26 stycznia 2015 roku Spółka notowana jest na głównym rynku Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie.

Kontakt dla prasy:

Mariusz Babula

Senior IR Manager

Telefon:  +48 691 809 225

 

Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.

Zmiany w składzie Zarządu BIOMED-LUBLIN" WSiSz S.A.

Zmiany w składzie Zarządu BIOMED-LUBLIN Wytwórnia Surowic i Szczepionek S.A.

29 lipca 2016 roku Pan Waldemar Sierocki złożył rezygnację z funkcji Prezesa Zarządu. Stanowisko Prezesa Zarządu zostało powierzone Panu Andrzejowi Stachnikowi, menedżerowi o wieloletnim doświadczeniu w branży farmaceutycznej.

Rada Nadzorcza Spółki oraz Zarząd w komunikacie giełdowym podkreśliły wkład Pana Sierockiego w wieloletni rozwój Spółki oraz w proces zatwierdzenia układu przez zgromadzenie wierzycieli w postepowaniu restrukturyzacyjnym.

W latach 2008-2010 pod kierownictwem Prezesa W. Sierockiego w Spółce przeprowadzono gruntowną modernizację wytwórni leków, dostosowując procesy wytwarzania leków do międzynarodowych standardów GMP i prawa UE. W tym samym czasie zharmonizowano dokumentację rejestracyjną wszystkich wytwarzanych leków. Wymienione działania Zarządu kierowanego przez Prezesa Sierockiego uratowały przejętą w 2007 roku Spółkę przed eliminacją z rynku z powodu braku dostosowania do norm unijnych po akcesji Polski do UE.

- Zasługi Waldemara Sierockiego dla Biomed-Lublin, polskiego rynku farmaceutycznego i bezpieczeństwa zdrowotnego Polski są nieocenione. Jego zaangażowanie i upór w dążeniu do celu ocaliły spółkę przed grożącym jej ryzykiem, a jego wizja przybliżyła Polskę do niezależności od dostaw leków krwiopochodnych z zagranicy. – podkreśla Dariusz Kucowicz, Przewodniczący Rady Nadzorczej BIOMED-LUBLIN WSiS S.A. – Liczę na dalsze wsparcie Pana Sierockiego, w takim zakresie jaki będzie możliwy. – dodaje.

Na stanowisko Prezesa Zarządu Spółki Rada Nadzorcza BIOMED-LUBLIN powołała Pana Andrzeja Stachnika. Andrzej Stachnik posiada wieloletnie doświadczenie w branży farmaceutycznej

- Przed Panem Andrzejem Stachnikiem stawiamy ambitne cele. Wynikają one nie tylko z zobowiązań podjętych przez spółkę w ramach układu z wierzycielami, czy strategicznych celów Spółki. Uniezależnienie Polski od pojawiających się systematycznie niedoborów leków krwiopochodnych jest w interesie nas wszystkich. Będzie możliwe jedynie dzięki kontynuacji projektu budowy Zakładu Frakcjonowania Osocza. Wierzę, że spółka jest w stanie wykonać zobowiązania wynikające z układu z wierzycielami, a w dalszej kolejności realizować ambitne cele Spółki – mówi Dariusz Kucowicz, Przewodniczący Rady Nadzorczej BIOMED-LUBLIN WSiS S.A.

Kontakt dla prasy:

Mariusz Babula

Senior IR Manager

Telefon:  +48 691 809 225

Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.

.

„BIOMED-LUBLIN” zdobywa klientów w Europie Wschodniej i Azji

1024x768

„BIOMED-LUBLIN” Wytwórnia Surowic i Szczepionek S.A. z Lublina konsekwentnie rozszerza sieć dystrybucji preparatu Distreptaza na rynkach wschodnich. Produkt dostępny jest już na Ukrainie, Białorusi, jak również w Uzbekistanie, Kirgizji, Tadżykistanie, Mongolii oraz w Kazachstanie. W tym roku lista klientów spółki została poszerzona o Gruzję oraz Azerbejdżan.

Lubelska spółka osiąga sukcesy w dystrybucji i rozwoju sprzedaży produktu leczniczego Distreptaza, dzięki wieloletniemu doświadczeniu oraz znajomości realiów wschodniego rynku farmaceutycznego. W Gruzji, po rejestracji leku, pierwsza partia Distreptazy trafiła wiosną br., z kolei w Azerbejdżanie w październiku sukcesem zakończył się proces rejestracji produkowanego w Lublinie preparatu.

- Sukcesywnie realizujemy strategię ekspansji sprzedaży na rynkach międzynarodowych, podejmując intensywne działania zmierzające do wprowadzenia produktów z naszej oferty na terenie wybranych krajów Europy Środkowo-Wschodniej. Współpraca z zagranicznymi odbiorcami o ugruntowanej pozycji na rynku umożliwia szeroki rozwój firmy w obszarze rejestracji produktów leczniczych, ich promocji i dystrybucji - mówi Waldemar Sierocki, Prezes Zarządu „BIOMED-LUBLIN” Wytwórni Surowic i Szczepionek S.A. w Lublinie.

Distreptaza stosowana jest przy leczeniu ostrych i przewlekłych zapaleń przydatków, hemoroidów, zmian naciekowych i pooperacyjnych. Preparat stosuje się jako lek samodzielny lub pomocniczy, który swoim działaniem umożliwia lepszy dostęp antybiotyków lub chemioterapeutyków do ogniska zapalnego. Produkt zmniejsza dolegliwości subiektywne i skraca okres leczenia.

Polska immunoglobulina weszła na rynek

Do sprzedaży trafiła właśnie innowacyjna immunoglobulina ludzka firmy „BIOMED-LUBLIN”. Preparat pod nazwą NANOGY jest pierwszym lekiem wytworzonym w ramach współpracy polskiego przedsiębiorstwa z jego francuskim partnerem.

NANOGY to nazwa handlowa immunoglobuliny ludzkiej normalnej do podawania dożylnego. Lek jest przeznaczony dla osób z silnie osłabionym układem odpornościowym. Może być podawany m.in. pacjentom cierpiącym z powodu złośliwych nowotworów, takich jak szpiczak mnogi, czy przewlekła białaczka limfatyczna.

Wprowadzenie NANOGY do sprzedaży to przełomowy moment zarówno dla naszej spółki, jak i dla rynku farmaceutycznego w Polsce mówi Waldemar Sierocki, Prezes Zarządu „BIOMED-LUBLIN” Wytwórni Surowic i Szczepionek S.A. Jest to pierwszy z pięciu leków osoczopochodnych, w które chcemy zaopatrywać polski rynek, by w przyszłości uniezależnić go od zagranicznych dostaw preparatów tego typu.

Immunoglobulina NANOGY została wyprodukowana z nadwyżek polskiego osocza. W 2011 r. „BIOMED-LUBLIN” kupił 110 tys. litrów tego preparatu w konkursie ogłoszonym przez konsorcjum Regionalnych Centrów Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa, za zgodą Ministerstwa Zdrowia. Osocze zostało następnie przekazane do francuskiej firmy LFB Biomedicaments, będącej partnerem lubelskiej wytwórni. Pierwsza partia gotowego preparatu NANOGY została dostarczona do „BIOMED-LUBLIN” w lutym tego roku.

Immunoglobulina nie jest jednak jedynym lekiem, wyprodukowanym do tej pory w ramach współpracy pomiędzy lubelską spółką a LFB Biomedicaments. W marcu do „BIOMED-LUBLIN” dostarczono drugi kluczowy preparat osoczopochodny, tj. albuminę ludzką. Została zarejestrowana pod nazwą handlową FORTALBIA. 

Weszliśmy tym samym w etap cyklicznych dostaw obu kluczowych dla naszej spółki produktów leczniczych. Mamy nadzieje, że również FORTALBIĘ uda nam się sprawnie przeprowadzić przez procedurę dopuszczenia do sprzedaży na polskim rynku  – podkreśla Waldemar Sierocki.

W dalszej perspektywie „BIOMED-LUBLIN” zamierza uruchomić własny, nowoczesny zakład frakcjonowania osocza, poprzez wdrożenie nowatorskiej technologii firmy LFB Biomedicaments. Zlokalizowana w Mielcu fabryka ma samodzielnie wytwarzać innowacyjne leki, takie jak immunoglobulina, albumina oraz czynniki krzepnięcia. Pozwoli to na zagospodarowywanie kolejnych nadwyżek osocza, jakimi dysponują polskie centra krwiodawstwa.

„BIOMED-LUBLIN” rozwija współpracę ze szkołą chemiczną

Spółka „BIOMED-LUBLIN”, działająca w obszarze farmacji i biotechnologii, objęła patronatem jedną ze specjalizacji realizowanych przez lubelskie Technikum Chemiczne. W ramach współpracy ze szkołą, firma oferuje praktyki, staże i specjalistyczne warsztaty dla uczniów. Dodatkowo spółka wspiera partnerską placówkę w czasie takich wydarzeń, jak targi edukacyjne.

Technikum Chemiczne funkcjonuje w strukturze Zespołu Szkół Chemicznych i Przemysłu Spożywczego im. gen. Franciszka Kleeberga w Lublinie. Jego uczniowie zdobywają liczne nagrody i wyróżnienia za wyniki w nauce, a sama szkoła zajmuje wysokie pozycje w ogólnopolskich rankingach. Jedną z realizowanych tutaj specjalizacji jest technologia środków farmaceutycznych i to właśnie jej patronuje „BIOMED-LUBLIN” Wytwórnia Surowic i Szczepionek S.A.

Absolwenci Technikum Chemicznego w Lublinie są dobrze przygotowani do pracy w specjalistycznych laboratoriach. Dla takich firm, jak nasza, współpraca ze szkołą stanowi więc doskonałą okazję do pozyskiwania wykwalifikowanych pracowników mówi Waldemar Sierocki, Prezes Zarządu „BIOMED-LUBLIN” WSiS S.A. – Korzyści muszą być jednak obustronne. Dlatego wyszliśmy naprzeciw oczekiwaniom Zespołu Szkół i zapewniamy jego uczniom warunki do praktycznej nauki zawodu oraz do zdobywania cennego doświadczenia.

Uczniowie Zespołu Szkół Chemicznych i Przemysłu Spożywczego przyjmowani są do spółki „BIOMED-LUBLIN” na praktyki. W Wydziałach Produkcyjnych oraz w Dziale Kontroli Jakości odbywają także staże zawodowe. Ponadto korzystają ze specjalistycznych szkoleń z zakresu wytwarzania produktów leczniczych. „BIOMED-LUBLIN” współpracuje ze szkołą także w zakresie organizacji wykładów, konferencji i warsztatów przeznaczonych dla uczniów. Wraz z Zespołem Szkół, spółka występuje również o dotacje unijne na realizację płatnych staży zawodowych.

Współpraca dotyczy także promocji oferty edukacyjnej partnerskiej placówki. Przedstawiciele firmy „BIOMED-LUBLIN” biorą więc udział w akcjach zachęcających absolwentów gimnazjum do kontynuowania nauki w Zespole Szkół Chemicznych i Przemysłu Spożywczego. Nie zabrakło ich również w czasie Targów Edukacyjnych, które odbywały się 24 i 25 marca w hali Targów Lublin S.A.

Cieszymy się, że mogliśmy zachęcić młodych ludzi do podjęcia nauki w klasach o praktycznym i nowoczesnym profilu nauczania. Jestem przekonany, że z wieloma spośród nich spotkamy się ponownie, gdy będą już uczniami lubelskiego Technikum Chemicznego – podsumowuje Waldemar Sierocki.

alt

Lubelska firma wprowadzi na rynek polską immunoglobulinę pod nazwą handlową NANOGY

Do  „BIOMED-LUBLIN” Wytwórni Surowic i Szczepionek S.A. trafił pierwszy transport innowacyjnej immunoglobuliny ludzkiej wytworzonej przez francuskiego partnera, firmę LFB Biomedicaments. To krok w kierunku uniezależnienia polskiego rynku od zagranicznych dostaw leku, który wielu pacjentom ratuje życie.

 

Immunoglobulina ludzka normalna podawana jestalt osobom z silnie osłabionym układem odpornościowym. Otrzymują ją m.in. pacjenci cierpiący z powodu złośliwych nowotworów - szpiczaka mnogiego lub przewlekłej białaczki limfatycznej.

Do Lublina dotarła właśnie pierwsza partia immunoglobuliny ludzkiej normalnej do podawania dożylnego, wyprodukowanej dzięki współpracy spółki „BIOMED-LUBLIN” z francuską firmą LFB Biomedicaments. Jednocześnie rozpoczęto procedurę zwolnienia leku do sprzedaży na polski rynek.

 
 
Więcej…

„BIOMED-LUBLIN” zadebiutował na głównym parkiecie

Na głównym rynku Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie odbyło się dzisiaj pierwsze notowanie akcji firmy „BIOMED-LUBLIN” Wytwórnia Surowic i Szczepionek S.A. Spółka z sukcesem przeszła z rynku NewConnect na główny parkiet warszawskiej giełdy.
 

– Dzisiejszy debiut dowodzi, że nasza spółka konsekwentnie i skutecznie realizuje zakładaną strategię rozwoju. Dzięki właściwemu zarządzaniu, stajemy się coraz silniejszym graczem na rynku leków i wyrobów medycznych. Dostrzegają to wyraźnie zarówno nasi partnerzy biznesowi, jak i inwestorzy – mówi Waldemar Sierocki, Prezes Zarządu „BIOMED-LUBLIN”.

 
 
Więcej…

BIOMED - LUBLIN nagrodzony tytułem Marka „Lubelskie”

BIOMED - LUBLIN Wytwórnia Surowic i Szczepionek SA otrzymał prestiżową nagrodę Marka „Lubelskie”. Odznaczenie przyznawane jest najlepszym firmom, produktom i usługom z regionu lubelskiego.

Wręczenie certyfikatów odbyło się podczas uroczystej gali Ambasador Województwa Lubelskiego w hali Targów Lublin. Wyróżnienie z rąk Marszałka Województwa Lubelskiego – Krzysztofa Hetmana odebrał Waldemar Sierocki, prezes spółki BIOMED – LUBLIN SA.

- Certyfikat Marka „Lubelskie” to niezwykle istotne odznaczenie dla naszej firmy. Cieszy mnie, że dorobek spółki BIOMED został doceniony przez kapitułę konkursu, zwłaszcza w tym roku, kiedy przypada 70-lecie działalności – komentuje Waldemar Sierocki.

Marka „Lubelskie” to projekt, który od 2007 roku organizowany jest przez Urząd Marszałkowski Województwa Lubelskiego. Jego zadaniem jest promocja najlepszych przedsiębiorstw z regionu oraz wytwarzanych przez nich produktów i usług. Laureaci kolejnych edycji otrzymują prawo do posługiwania się unikalnym znakiem towarowym – "Lubelskie", będącym symbolem jakości, innowacyjności i troski o środowisko.

Jak skutecznie walczyć z norowirusami i grypą żołądkową

Ostatni przykład epidemii w lubelskich szkołach podstawowych pokazuje, że wiedza na temat profilaktyki zakażeń wirusami jest wciąż niewystarczająca. Ale są proste sposoby, żeby bronić się przed grypą żołądkową – dbanie o higienę, częste mycie rąk, czy stosowanie probiotyków.

Zimą, wraz ze spadkiem temperatury obniża się także nasza odporność. W tym czasie jesteśmy bardziej narażeni na działanie wirusów. Zakażenie rotawirusami i norowirusami, potocznie zwane grypą żołądkową, to szczególnie nieprzyjemna dolegliwość. Niesie za sobą też niebezpieczeństwo, zwłaszcza w przypadku dzieci i osób starszych, ponieważ jej symptomy mogą utrzymywać się nawet przez tydzień. Złe samopoczucie, bóle stawów, wymioty i wysoka gorączka to tylko niektóre z objawów zarażenia drobnoustrojami, które w konsekwencji mogą doprowadzić do odwodnienia i wycieńczenia organizmu, a w bardziej poważnych przypadkach nawet do uszkodzenia organów wewnętrznych.

Najlepiej zapobiegać chorobom poprzez zdrowy sposób odżywiania, regularne uprawianie sportu i dbałość o higienę. Natomiast, w przypadku zachorowania należy przede wszystkim zadbać o prawidłowe nawodnienie. Trzeba na bieżąco uzupełniać płyny w odwodnionym i zmęczonym organizmie. Istotną kwestią w walce z rota- i norowirusami jest także higiena. Złośliwe wirusy przenoszą się zarówno przez kontakt z osobą zakażoną, jak nawet z powierzchnią, której ta osoba dotykała. Dlatego jednym z zalecanych działań jest częste i dokładne mycie dłoni. Warto także skorzystać z produktów farmaceutycznych, które skutecznie wspomagają walkę z wirusami, np. z probiotyków. Takim produktem jest Lakcid L, produkowany przez firmę Biomed-Lublin. Jest to lek bez recepty, służący zwalczaniu biegunek wirusowych u dzieci oraz zwalczaniu zaburzeń pracy jelit. Lakcid L można stosować zarówno w leczeniu, jak i w profilaktyce zaburzeń jelitowych.

Trzymając się tych prostych zasad możemy skutecznie zapobiec chorobom żołądka spowodowanym zakażeniem wirusem, a w przypadku ich wystąpienie złagodzić objawy lub przyspieszyć regenerację organizmu.

Lepiej zapobiegać niż leczyć, czyli stosujmy probiotyki

Jesień to czas niższych temperatur, deszczu oraz nieprzyjaznej aury. Spadek odporności, a co za tym idzie większa podatność na różnego rodzaju dolegliwości to nieodłączny element tej pory roku. Aby nie ulec infekcjom, warto zabezpieczyć się wcześniej i stosować probiotyki, czyli wyselekcjonowane kultury bakteryjne lub kultury drożdży, które wywierają korzystny wpływ na nasze zdrowie.

Bakterie mające dobroczynne działanie dla naszego organizmu to m.in. Lactobacillus rhamnosus (bakterie kwasu mlekowego). Zawiera je np. Lakcid produkowany przez firmę BIOMED-LUBLIN. Systematyczne stosowanie leku chroni przed wirusami i bakteriami, zwłaszcza w okresie jesienno – zimowym. Bakterie te pozytywnie wpływają nie tylko na układ pokarmowy, ale także na ogólną odporność. Stymulują układ immunologiczny zmniejszając ryzyko wystąpienia chorób.

BIOMED-LUBLIN Wytwórnia Surowic i Szczepionek Spółka Akcyjna, producent znanych preparatów grupy Lakcid (Lakcid, Lakcid forte, Lakcid L) rozszerzył swoją dotychczasową ofertę. Firma wprowadziła na rynek Lakcid w nowej postaci. Probiotyk w kapsułce to odpowiedź na zapotrzebowanie rynku, a także sugestie ze strony lekarzy i farmaceutów.

Specjalny kształt kapsułki Lakcidu umożliwia jej łatwe i sprawne przełykanie. Dodatkowo istnieje możliwość otworzenia kapsułki i rozpuszczenia jej zawartości w niewielkiej ilości płynu. Rozwiązanie to skierowanie jest do pacjentów, którzy wolą stosować leki w płynnej postaci, np. dzieci.

Preparaty grupy Lakcid to oryginalne leki probiotyczne. Przeznaczone są do stosowania w trakcie i po zakończeniu terapii antybiotykowej, ponieważ chronią żołądek i jelita przed skutkami ubocznymi zażywania silnych substancji leczniczych. Warto podkreślić, że Lakcid jest dostępny bez recepty.

W przeciwieństwie do suplementów diety, dominujących obecnie na rynku probiotyków, Lakcid ma działanie udowodnione w badaniach klinicznych i dopuszczony jest do obrotu przez Urząd Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych. Producenci suplementów nie mają obowiązku prowadzenia badań klinicznych, w związku z czym ich działanie nie zawsze jest potwierdzone. W przeciwieństwie do leku tu wystarczy zgłoszenie do Głównego Inspektoratu Sanitarnego. Wiedza na temat różnic między lekiem a suplementem diety pozwoli dokonać świadomego wyboru probiotyku.

Lakcid już od ponad pół wieku dostępny jest na polskim rynku. Przez ten czas jego producent, BIOMED-LUBLIN SA. zyskał zaufanie nie tylko środowiska medycznego, ale przede wszystkim pacjentów. Dowodem tego jest m.in. uzyskany tytuł Konsumenckiego Lidera Jakości 2013 oraz Laur Konsumenta 2011.

Lakcid dostępny także w kapsułkach

Lakcid w kapsułkach to najnowsza propozycja Biomed-Lublin SA. Dotychczas lek był dostępny wyłącznie w postaci tradycyjnych ampułek. Obecnie producent, rozszerzając swoją ofertę, wprowadził do sprzedaży kolejną formę probiotyku. Jest to odpowiedź na zapotrzebowanie rynku oraz sugestie ze strony lekarzy i farmaceutów.

Kapsułkę można połknąć, jej specjalny kształt ułatwia sprawne przełykanie. Dodatkowo nową formę probiotyku można także otworzyć, a zawarty w niej proszek rozpuścić w niewielkiej ilości płynu i następnie wypić. Jest to rozwiązanie skierowane do tych, którzy wolą przyjmować lek w płynnej postaci.

Lakcid w kapsułkach świetnie sprawdzi się także w podróży, ponieważ jest łatwy
w przechowywaniu, a jego zażywanie jest możliwe nawet w niedogodnych warunkach i nie ma konieczności jego rozpuszczania.

Preparaty grupy Lakcid (takie jak Lakcid, Lakcid forte, Lakcid L) to oryginalne leki probiotyczne. Przeznaczone są do stosowania w trakcie i po zakończeniu terapii antybiotykowej, a także przy problemach trawiennych, czy dolegliwościach żołądkowych występujących np. w czasie egzotycznych podróży. Jako jedyny w Polsce zawiera szczepy oporne na antybiotyki z grupy penicylin. Szczepy Lactobacillus r. oporne są na największe spektrum antybiotyków. Badania kliniczne dowodzą potwierdzoną oporność na 27 antybiotyków i chemioterapeutyków.

Lakcid obecny jest na polskim rynku od ponad pięćdziesięciu lat. Do tej pory sprzedawany był głównie w ampułkach, które wciąż będą oferowane przez producenta. Lakcid należy do najpopularniejszych probiotyków,  zyskał zaufanie lekarzy, farmaceutów i przede wszystkim pacjentów, czego dowodem są liczne nagrody, m.in. Laur Konsumenta 2011, czy otrzymany niedawno tytuł Konsumenckiego Lidera Jakości 2013.

Lakcid doceniony przez konsumentów

Lakcid, jeden z najpopularniejszych preparatów probiotycznych na rynku firmy BIOMED-LUBLIN, otrzymał Złote Godło Konsumenckiego Lidera Jakości 2013 w kategorii „Leki probiotyczne”.

Konsumencki Lider Jakości to ogólnopolski program prowadzony przez Dziennik Gazetę Prawną. W tegorocznej, drugiej już edycji, zostało wyróżnionych wiele prestiżowych produktów. Głównym celem projektu jest poznanie opinii konsumentów na ich temat.

Preparaty grupy Lakcid (takie jak Lakcid, Lakcid forte, Lakcid L) to oryginalne leki probiotyczne, przeznaczone do stosowania w trakcie i po zakończeniu terapii antybiotykowej. Lakcid obecny jest na polskim rynku od ponad pięćdziesięciu lat. Przez ten czas zyskał zaufanie lekarzy, farmaceutów i przede wszystkim pacjentów. Wybór Lakcidu jako najlepszego leku probiotycznego potwierdza, że klienci kupując leki zwracają uwagę przede wszystkim na renomę, tradycję oraz pozycję lidera w danej branży.

Do kategorii „Leki probiotyczne” zgłoszono kilkadziesiąt probiotyków dostępnych w Polsce. Lakcid został uznany za najlepszy przez 40% ankietowanych. Respondenci swój wybór argumentowali skuteczną ochroną, jaką daje Lakcid, zaufaniem do marki oraz gwarancją jakości za przystępną cenę. Badanie konsumentów, na zlecenie Dziennika Gazety Prawnej, przeprowadziła niezależna firma iReward24 S.A.

Biomed - Lublin wybrany Gazelą Biznesu

Biomed - Lublin Wytwórnia Surowic i Szczepionek SA został laureatem prestiżowego konkursu Gazele Biznesu. Tytuł otrzymują dynamicznie rozwijające się firmy, które osiągają dobre wyniki finansowe i są rzetelnym partnerem w biznesie.

Ranking organizowany jest przez redakcję Pulsu Biznesu przy współpracy z firmą Coface Poland i pod patronatem Krajowej Izby Gospodarczej.

- To dla nas bardzo duże wyróżnienie. Cieszę się, że nasza praca i zaangażowanie w aktywny rozwój firmy zostały docenione. Ta nagroda potwierdza również naszą wiarygodność i rzetelność w biznesie- mówi Waldemar Sierocki, prezes zarządu Biomed-Lublin Wytwórnia Surowic i Szczepionek SA.

Nagrodzone firmy przeszły w 2011 roku kilka etapów weryfikacyjnych. Organizatorzy przed przyznaniem tytułów „Gazela Biznesu” gromadzili, weryfikowali i oceniali informacje na temat wiarygodności finansowej spółek. Ubiegające się firmy podlegały także kontroli pod kątem niezalegania z ewentualnymi zobowiązaniami względem kontrahentów, urzędów skarbowych oraz Zakładu Ubezpieczeń Społecznych.

To już kolejne biznesowe wyróżnienie dla lubelskiej spółki. W minionym roku Biomed-Lublin zdobył Nagrodę Gospodarczą Prezydenta Miasta Lubina w kategorii Inwestor Roku.

Już wkrótce preparaty krwiopochodne z polskiego osocza!

BIOMED-LUBLIN Wytwórnia Surowic i Szczepionek SA wysłał pierwszy transport osocza do LFB BIOMEDICAMENTS Francja, jednego z największych na świecie wytwórców produktów krwiopochodnych, z którym spółka przeprowadza proces frakcjonowania. Dzięki temu jeszcze w pierwszej połowie 2012 na krajowy rynek trafią preparaty krwiopochodne wytworzone z polskiego osocza.

Łączna wartość pierwszej transzy osocza dostarczonego przez spółkę do LFB BIOMEDICAMENTS przekracza 5 mln zł. We Francji osocze przejdzie kontrolne badania wirusologiczne, niezbędne do rozpoczęcia procesu frakcjonowania. Kolejnym etapem będzie rozpoczęcie usługowego frakcjonowania dostarczonego przez BIOMED-LUBLIN osocza. Jednocześnie z prowadzoną przez LFB BIOMEDICAMENTS procedurą przygotowania osocza do frakcjonowania, Spółka sfinalizuje rejestrację w Urzędzie Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych trzech preparatów krwiopochodnych - albuminy, immunoglobuliny oraz czynnika krzepliwości VIII. Zakończenie procesu weryfikacji osocza przez LFB BIOMEDICAMENTS oraz uzyskanie ostatecznych, prawomocnych rejestrów preparatów od URLP powinno nastąpić równolegle – BIOMED-LUBLIN spodziewa się, że będzie to I kwartał bieżącego roku.

- Chcemy aby Polska mogła w pełni uniezależnić się od pojawiających się systematycznie na rynku niedoborów leków krwiopochodnych, których import stanowi wyłączne źródło  zaopatrzenia krajowego lecznictwa. Dlatego w ubiegłym roku podpisaliśmy kontrakt na zakup 130 tys. litrów polskiego osocza i właśnie rozpoczynamy proces frakcjonowania– mówi Waldemar Sierocki, Prezes Zarządu BIOMED-LUBLIN.

We wrześniu 2011 roku Spółka złożyła najkorzystniejszą ofertę na zakup nadwyżek polskiego osocza w konkursie ogłoszonym za zgodą Ministerstwa Zdrowia, przez konsorcjum Regionalnych Centrów Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa.  Wygrany konkurs to jeden z efektów udanej emisji akcji BIOMED-LUBLIN SA na kwotę 35,5 mln zł. Spółka z powodzeniem zadebiutowała w ub. roku na rynku NewConnect.

- Wszystko co robimy, ma pokazać, że jesteśmy przygotowani na uzyskanie statutu narodowego frakcjonatora osocza, który będzie w stanie pokryć zapotrzebowanie polskiej służby zdrowia na leki krwiopochodne – podkreśla prezes Sierocki.

Działający na rynku już od ponad 60 lat, BIOMED-LUBLIN jest jedynym w Polsce producentem preparatów krwiopochodnych. Spółka ma dostęp do nowoczesnej i sprawdzonej technologii frakcjonowania osocza. Realizuje plany budowy Zakładu Frakcjonowania Osocza w Mielcu, gdzie po zakończeniu inwestycji zostanie przeniesiona cała technologia.

Preparaty z Francji zostaną przekazane do Mielca, który do tego czasu będzie posiadał dokumentację techniczną oraz zainstalowane niezbędne maszyny i urządzenia związane z uruchamianiem kolejnych, planowanych etapów wytwarzania. Zakład Frakcjonowania Osocza w Mielcu zacznie funkcjonować  po przeprowadzeniu inspekcji przez Główny Inspektorat Farmaceutyczny. Otrzymanie pozytywnego wyniku pozwoli spółce na uruchomienie procesu konfekcjonowania i sprzedaży na polskim rynku farmaceutycznym gotowych produktów krwiopochodnych. Konfekcjonowanie w Zakładzie w Mielcu wytworzonych w LFB BIOMEDICAMENTS preparatów stanowić będzie końcową fazę produkcyjną, która jest jednocześnie pierwszym etapem rozłożonego na kolejne lata projektu przeniesienia z LFB BIOMEDICAMENTS do Zakładu Frakcjonowania Osocza w Mielcu całego procesu wytwarzania preparatów krwiopochodnych.
- Zgodnie z zaleceniami Światowej Organizacji Zdrowia i zaleceniami Rady Europy osocze ludzkie powinno być wykorzystywane na potrzeby lecznictwa kraju, z którego pochodzi. W Polsce nigdy nie wprowadzono tych zaleceń. Stajemy teraz przed wielką szansą, żeby tak się wreszcie stało. W ten sposób dołączymy do krajów, które wprowadziły już programy samowystarczalności oparte na frakcjonowaniu osocza   – mówi Waldemar Sierocki, Prezes Zarządu BIOMED-LUBLIN SA.

Certyfikat GMP na produkty krwiopochodne dla Biomed-Lublin SA

BIOMED-LUBLIN Wytwórnia Surowic i Szczepionek SA otrzymał certyfikat GMP na wytwarzanie produktów, w tym głównie krwiopochodnych. To dowód na to, że spółka spełnia światowe standardy wytwarzania, co w konsekwencji pozwoli na ekspansję  BIOMED-LUBLIN na rynki zagraniczne.

Główny Inspektorat Farmaceutyczny nadał spółce certyfikat GMP na wytwarzanie  produktów krwiopochodnych m.in.: Trombiny – leczenie krwawień występujących w trakcie zabiegów chirurgicznych; Histaglobuliny - leku do immunologicznego leczenia przewlekłych chorób alergicznych; GAMMA anty-Hbs – preparat stosowany w biernej profilaktyce wirusowego zapalenia wątroby tybu B; GAMMA antyD - preparat stosowany w profilaktyce konfliktu matczyno-płodowego w zakresie antygenu D z układu Rh.
- Decyzja Głównego Inspektoratu Farmaceutycznego to dla nas bardzo dobra informacja. Certyfikat GMP świadczy o tym, że nasze produkty odznaczają się wysoką jakością i spełniają międzynarodowe standardy wytwarzania. Dlatego z powodzeniem będziemy mogli rozszerzyć sprzedaż produktów krwiopochodnych  na zagranicznych rynkach. Prowadzimy już konkretne rozmowy na temat eksportu - mówi Waldemar Sierocki, prezes zarządu BIOMED-LUBLIN Wytwórnia Surowic i Szczepionek  SA.

Do tej pory lubelska spółka posiadała certyfikaty GMP dotyczące swoich najbardziej znanych produktów: probiotyku Lakcid oraz Distreptazy, preparatu pozwalającego na rozpuszczanie zrostów tworzących się po operacjach. Potwierdzanie najwyższej jakości produktów Biomedu Lublin poprzez uzyskiwanie certyfikatów GMP na kolejne farmaceutyki jest istotne zarówno z punktu widzenia prowadzonej ekspansji geograficznej, jak i realizowanego projektu przetwarzania osocza na dużą skalę, który już w tym roku może stać się głównym motorem wzrostu biznesu Spółki.

Kolejny certyfikat GMP dla Biomedu

Biomed-Lublin Wytwórnia Surowic i Szczepionek SA otrzymał certyfikat GMP na wytwarzanie produktów. To już kolejny dowód na to, że lubelska spółka spełnia wymagania tzw. Dobrej Praktyki Wytwarzania.

Certyfikat dotyczy między innymi leku do immunologicznego leczenia przewlekłych chorób alergicznych – Histaglobuliny oraz leku GAMMA anty-Hbs , która zapobiega zachorowaniom na wirusową żółtaczkę typu B i GAMMA antyD - leku stosowanego w profilaktyce choroby hemolitycznej noworodków.

- Certyfikat GMP świadczy o tym, że nasze produkty odznaczają się wysoką jakością i spełniają światowe standardy wytwarzania. Dlatego z powodzeniem będziemy mogli rozszerzyć sprzedaż produktów krwiopochodnych  na zagranicznych rynkach. Jesteśmy wiodącym producentem leków w Polsce, natomiast certyfikat pomoże nam umocnić pozycje poza granicami naszego kraju - mówi Waldemar Sierocki, prezes zarządu Biomed-Lublin Wytwórnia Surowic i Szczepionek  SA.

Do tej pory lubelska spółka  uzyskała już certyfikat dotyczący Lakcidu oraz Działu Kontroli Jakości, który monitoruje poszczególne etapy wytwarzania produktów.

Artykuł Gazety Wyborczej

    

BIOMED-LUBLIN podpisał kontrakty na zakup 130 tys. litrów polskiego osocza

Biomed-Lublin Wytwórnia Surowic i Szczepionek SA złożył najkorzystniejszą ofertę na zakup nadwyżek polskiego osocza w konkursie ogłoszonym za zgodą Ministerstwa Zdrowia, przez konsorcjum Regionalnych Centrów Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa. Umowy z tej sprawie Biomed podpisał w Mielcu, gdzie Spółka planuje uruchomić zakład frakcjonowania osocza.

Więcej…

BIOMED-LUBLIN podbija nowe rynki

BIOMED-LUBLIN Wytwórnia Surowic i Szczepionek SA staje się światową marką. Rozwój zawdzięcza przede wszystkim nawiązaniu szerokich, zagranicznych kontaktów handlowych. Firma stawia głównie na odbiorców z Europy Wschodniej i Azji. Dostarcza preparaty m.in. na Białoruś, Ukrainę, Uzbekistan, Kirgizstanu i Tadżykistanu. Ponadto, spółka zrealizowała pierwszą dostawę preparatu Distreptaza® na rynek mołdawski.

Więcej…

BIOMED-LUBLIN wśród najlepszych firm na Lubelszczyźnie

BIOMED-LUBLIN SA – jako jedyna spółka z branży farmaceutycznej – została uwzględniona w tegorocznych rankingach stu największych firm Lubelszczyzny. W zestawieniu przygotowanym przez redakcję Dziennika Wschodniego spółka plasuje się na 79. miejscu „Złotej Setki”. Natomiast w rankingu „Setka Kuriera” BIOMED-LUBLIN SA uplasował się na 67. pozycji. Ponadto, spółka znalazła się na 19. pozycji wśród największych lubelskich inwestorów.

Więcej…

BIOMED-LUBLIN pozyskał 35,5 mln zł z emisji akcji i wkrótce zadebiutuje na giełdzie w Warszawie

Lubelski Biomed – Wytwórnia Surowic i Szczepionek SA – otwiera nowy rozdział w swojej działalności. Spółka, w związku z planowanym wejściem na rynek NewConnect Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie, przeprowadziła udaną emisję akcji o wartości 35,5 mln zł. Debiut – jeszcze w czerwcu br.

Więcej…

BIOMED-LUBLIN zainwestuje w Zakład Frakcjonowania Osocza w Mielcu

BIOMED-LUBLIN Wytwórnia Surowic i Szczepionek S.A. otwiera nowy rozdział w swojej działalności. Spółka, w związku z planowanym wejściem na rynek NewConnect, przeprowadziła udaną emisję akcji o wartości 35,5 mln zł. Znaczna część środków pozyskanych z emisji akcji przeznaczona zostanie na uruchomienie drugiego segmentu działalności BIOMED-LUBLIN SA w oparciu o posiadany Zakład Frakcjonowania Osocza w Specjalnej Strefie Ekonomicznej w Mielcu.

Więcej…